Tento rok jsem měla tu čest vyhrát druhé místo v mezinárodní soutěži v rámci časopisu International Artist. Součástí ocenění byla možnost prezentovat své umění na stránkách mezinárodních časopisů International Artist, publikující umění nejlepších umělců z celého světa a American Art Collector, časopisu pro americké sběratele umění